Shuta Hasunuma Full Philharmonic Orchestra Shuta Hasunuma Full Philharmonic Orchestra

Member of Shuta Hasunuma Full Philharmonic Orchestra

メンバー: Shuta Hasunuma, Shuta Ishizuka, Itoken, Yoshio Otani, Toshihiko Kasai, Misato Kinoshita, Ryousuke Saito, Jimanica, ROY Tamaki, Hiroki Chiba, Eriko Teshima, Natsumi Miyaji, Chiaki Miura, Kyoko Ikeda, Tadashi Ishikawa, Tsubasa Uchida, Erika Kono, Kazunori Sugama, Gamme Takiguchi, Kenta Tanaka, Tomoya Matsuura, Ryotaro Miyasaka, Chiaki Yokoyama

I perform with Cracklebox and Exidiophone and etc.

photos by Takehiro Goto